Đăng ký tuyển sinh online

Phương châm giáo dục tại Elife Kindergarten:

  1. Giáo dục ý thức dân tộc, hiểu và yêu văn hóa và phong tục, truyền thống Việt Nam
  2. Tạo cơ hội phát triển giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày
  3. Xây dựng các kĩ năng cần thiết của thế kỉ 21: kĩ năng thích ứng, kĩ năng giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện
  4. Phát triển sự tự tôn, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đồng đội
  5. Xây dựng khả năng tự định hướng, tự quản lí bản thân
  6. Phát triển đức tính cần cù, yêu lao động, nhân ái

Thông tin tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh (từ 12 tháng tuổi đến 6 tuổi)

Thời gian tuyển sinh (Tháng 11/2018)

Dịch vụ trông trẻ ngoài giờ (Nhận trông trẻ ngoài giờ và thứ 7)