Một ngày của bé

Chương trình hàng ngày

Thời gian

Hoạt động

7h15 - 7h30

Đón trẻ

(khuyến khích bố mẹ đưa trẻ đến trước 7h30 để tham gia hoạt động thể dục buổi sáng)

7h30 – 8h00

Hoạt động thể dục buổi sáng

(với bài hát tiếng Anh): arobic, yoga, nhảy, hát theo nhạc…

8h00 – 8h40

Ăn sáng, vệ sinh

8h40 – 9h00

Ngồi thảm:

Trao đổi về thứ, ngày, tháng, thời tiết…, hoạt động buổi tối hôm trước/hoạt động cuối tuần (nếu là vào sáng thứ 2);

Hoạt động: ‘Bring and show’:

Trẻ mang một đồ vật yêu thích, tranh, ảnh… từ nhà đến lớp giới thiệu với cô giáo và các bạn

9h00 – 9h45

Hoạt động ngoài trời/Làm quen với Toán/Phát triển ngôn ngữ/Tạo hình/Khám phá khoa học/GD thể chất

9h45 – 10h30

STEAM/Kĩ năng sống/Kĩ năng tư duy, phản xạ, quan sát

10h30 – 10h45

Rửa tay, vệ sinh

10.45 – 11.30

Ăn trưa, vệ sinh

11.30 – 13.30

Ngủ trưa

13.30 – 14h00

Vận động trong phòng, vệ sinh, uống sữa/ caramen/ váng sữa

14h00 – 15h00

Ngoại ngữ

20-30 phút học với GV NN 2 tiết/tuần, thời gian còn lại ôn từ  vựng, mẫu câu, bài hát… tiếng Anh với GV tiếng Anh người Việt.

15h00 – 15h30

Hoạt động góc trong lớp/Âm nhạc/Mĩ thuật/Thư viện/Cảm thụ nghệ thuật/ Hoạt động giáo dục đạo đức

15h30 – 16h15

Vệ sinh, Ăn chiều

16h15 – 16h30

Ngồi thảm: tổng kết và dặn dò

16h30 – 17h30

Trả trẻ